[Home]
[Projektrådgivning]
[Specialiserede tjenester]
[Hvorfor vildblomster]
[Produkter]
[Bestil et katalog]
[Kontakt os]
Hvorfor vildblomster
top

Hvorfor vildblomster?

Brug af vildblomster i hjælper med at vende trenden om habitattab og  man skaber på den måde mad og hjem til det lokale dyreliv. Vildblomst plantningsordninger i nærområdet kan være gode mål for udflugter for beboere ud

 Vildblomst og biodiversitet
I de seneste år har der været en stigende anerkendelse af vigtigheden af at beskytte miljøet og forhindre tab af biodiversitet. Der er en række love, mål og politikker, der søger at vende trenden om habitat og arterstab. Naturlig forkomne og vildtlevende arter og levesteder er gået tabt som følge af stigende udvikling og ændringer i landbrugspraksis.

Vildblomst arter er værd at bevare i deres naturlige vokseområder, men de giver også mad og hjem til insekter, fugle og pattedyr, og øger biodiversiteten (de forskellige levende organismer i et bestemt habitat). Vildblomst hjælper pollinsamlere, herunder bier, hvis nedgang har været veldokumenteret i de seneste år.

Fordelene ved biodiversitet er særlig tydelige, når der anvendes arter af lokal og naturlig forekommet. Indfødte arter, der vokser lokalt, er blevet genetisk tilpasset de lokale miljøforhold og er ikke kun mere tilbøjelige til at lykkes end frø der kommer fra andre steder, men er også mere tilbøjelige til at være mest gavnlige for vores eget lokale dyreliv.

Læs om høst af 200 kg. vildblomstfrø.

Vildblomster og samfundet
Folk har også gavn af biodiversitet; pollen til bier er blot et eksempel. Derudover er vildblomster et skønt syn især i blomstring, hvilket kan være over en lang periode da de rer mange arter. Planteordninger på områder som byparker, ejendomme mv kan ofte give fordele for sundhed og trivsel.

mor og datter i villdblomsteng


 
Vi har set mange eksemper på at når lokalsaffundet indrages i projekter om etablering af arealer, fordelene er:
• Et lokalsamfund at engagere sig i naturen;
• Muligheder for lokalsamfundet til at deltage i aktiviteter for at beskytte miljøet;
• Fremragende muligheder for uddannelse og øget bevidsthed om vigtigheden af biodiversitet og miljø generelt.