[Home]
[Projektrådgivning]
[Specialiserede tjenester]
[Hvorfor vildblomster]
[Produkter]
[Bestil et katalog]
[Kontakt os]
Produkter
top

Produkter

Vores specialdesignede udvalg af vildblomstrømblandinger af høj kvalitet passer til forskellige behov - fra meget farverige blandinger til offentlige rum til økologiske blandinger til genopretningsprojekter.

For yderligere information om priser og bestilling henvises til vores katalog.

Bemærk: For projekter større end 1000 kvadratmeter anbefaler vi et konsulentbesøg udføres af et af vores medarbejdere for at sikre højst mulig succes med projektet.

Klik og gå direkte til webshop for at se udvalget af frø du kan etablere direkte.

etablering af vildblomstområde med gravemaskine

Når naturområder anvendes til landbrug eller bebygges, bliver der mindre og mindre plads til biodiversiteten. Ikke-hjemmehørende invasive arter og klimaforandringer er de næststørste trusler mod biodiversiteten. Biodiversiteten består af den mangfoldighed af økosystemer, arter og gener, der omgiver os.

Hvis der er mange forskellige arter, er biodiversiteten høj, mens den er lav, hvis der er få arter. Når arter forsvinder fra områder med iltsvind, falder biodiversiteten, og det kan tage mange år, før alle de arter, der forsvandt, vender tilbage.

Vi skal også kigge på, hvordan den periodevise oversvømmelse påvirker biodiversiteten - altså hvor mange forskellige typer planter, der kan leve i området. En kornmark indeholder millioner af kornplanter, men biodiversiteten er ekstrem lille, da korn er den eneste slags plante, der er. Der er en del planter, som har været hjemmehørende i hundredvis af år, og som er udmærket bud på planter, der kan dyrkes i haven, for at øge biodiversiteten:

Derudover kan biodiversiteten hjælpe med at afbøde naturkatastrofer, modvirke skadedyr og sygdomme samt medvirke til at regulere klimaet. Der er alt at vinde, både for os og naturen, hvis vi gør noget for at øge biodiversiteten i haven. Ifølge Verdensnaturfonden WWF er biodiversiteten i kraftig tilbagegang globalt og bestandene af en række udvalgte fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr samlet set faldet med 58% siden 1970.

Ved hjælp af eDNA analyser i vand- og sedimentprøver kortlægger vi biodiversiteten i vandmiljøet både i fersk- og havvand. På den måde kan vi alle gøre en indsats for vores grundvand, for biodiversiteten og for vores egen sundhed. Du behøver ikke at anlægge en sø eller et vandløb for biodiversitetens skyld, for et enkelt fuglebad kan faktisk være nok til at gøre en forskel.

- Danskernes engagement i at finde arter i naturen kan gøre os klogere på, hvordan det står til med biodiversiteten. Den helt store trussel mod biodiversiteten i Danmark er, at naturen mangler plads.

På den måde skaber du et godt skjulested for smådyr og insekter, og højner på den måde biodiversiteten i din have. Tag springet – omlæg et slået græsareal, lad græsset gro, hvor du kan bidrage med biodiversiteten, og få noget flot at se på, mens du bidrager til et øget plante- og dyreliv.

evaluerer vi sammen med WWF hvert år Danmarks indsats for biodiversiteten i rapporten Biodiversitetsbarometeret. Vi har også projekt Biodiversitet Nu, hvor vi i samarbejde med Københavns og Aarhus Universitet indsamler data om biodiversiteten og udviklingen i Danmark. Biodiversiteten i Danmark går fortsat tilbage.

En af de faktorer, der er med til at true biodiversiteten på de danske heder, er ophobning af dødt organisk materiale. I 2016 udkom rapporten ”Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove”, et samarbejde mellem Villum Fonden og Center for Makroøkologi på Københavns Universitet.

Biodiversiteten kan også levere økosystemtjenester, der er grundlaget for vores økonomi. Forringelse og tab af biodiversiteten udgør en fare for disse tjenester. Biodiversiteten, som er afgørende for økosystemers overlevelse, er under pres, og en stor del er allerede forsvundet.